نگاهی دوباره به دنیای متافیزیک، روح و جن
ویژگی عنصر چوب عنصر چوب را در زبان چینی Mu می‌نامند. سمبل چوب ترکیبی است از یک خط عمودی به نشانه تنه درخت، یک خط افقی به نشانه زمین و دو خط مورب در کنار آن به نشانه ریشه‌های درخت. به این صورت سمبل مو به ما نشان می‌دهد که چقدر از قدرت چوب و گیاهان در دل خاک نهفته است. آنچه در فنگ شویی به عنوان عنصر چوب از آن یاد می‌شود همه انواع گیاهان را از بزرگ تا کوچک در برمی‌گیرد. یکعلف سبز یا یک چنار تنومند همگی تجلی عنصر چوب هستند. از بین پنج عنصر اصلی چوبتنها عنصری است که به معنی واقعی حیات و زندگی دارد. بستر واقعی چوب زمین است. دانه و بذر باید مدتی از عمر خود را در زمین سپری کنند و پس از افزایش نیروی ینگ طبیعت ( به شکل گرمای محیط و نور آفتاب)، رشد خود را در دل خاک شروع کند و به این صورت بارور شود. هدف تمام دانه‌ها در هنگام رشد حرکت به سویبالا و خروج از خاک است اما برای رسیدن بهاین هدف نیاز است تا حرکتی پایین‌رو توسط ریشه صورت گیرد. به عبارتی دانه ناچار است برای رشد و خروج از خاک حرکت پایین رو داشته باشد. اگر حرکت روبه پایین صورت نگیرد و ریشه گیاه رشدنکند، امکان خروج از خاک و رشد تنه نیز وجود ندارد. این امر یادآور نیاز همه ما بهریشه‌دار بودن و پایه‌گذاری صحیح برایموفق شدن در امور زندگی است. امری که عنصر چوب در وجود ما بر آن حکم می‌راند. اما فقط ریشه دادن یا میل به بالارفتن نیست که درخت را از خاک بیرون می‌آورد. آنچه رکن اساسی در توان رشدکردن عنصر چوب است، انعطاف پذیری است. دانه از ابتدای رشد باموانع مختلف برخورد می‌کند. پوسته‌ای که بذر را احاطه کرده، سنگ‌ها و زمینی سخت کهگاهی کاویدن آن با ابزاهای ساخت بشر امری مشکل است. اما چوب با صبر و انعطاف راه را برای رشد خود باز می‌کند. به این ترتیب رسیدن به هدفی که در نهاد دانه قرار داده شده ممکن می‌شود.انعطاف پذیری عملکرد دیگر چوب در طبیعت و بدن ماست. ‏@@@@@ دیباچه فصل بهار شروع شده است. فصلی که زمان غلبه عنصر چوب در طبیعت است. به همین مناسبت مقاله کوتاهی در اختیار خوانندگان محترم قرار می‌گیرد با این هدف که نگاهی متفاوت از دریچه فنگ شویی در مورد ویژگی‌های این عنصر و خواص آن در اختیار علاقمندان قرار دهد. زمانی که قدرت هریک ازعناصر پنجگانه در محیط به حداکثر خود می‌رسد تاثیرات فراوانی روی رفتار، احساس و عملکرد بدن همه موجودات زنده و محیط پیرامون آنها پدید می‌آید. اگر خواصهریک از عناصر را به خوبی بدانیم و خود را با تغییرات ناشی از غلبه آنها همراه کنیم می‌توانیم از برکت وجودشان در زندگی خود استفاده کنیم این مقاله به طور خلاصه در اینجا قابل مشاهده است و نسخه کامل آن به زودی در مجله طب کل نگر به چاپ خواهد رسید. آنچه در مقابل شماست بیشتر با نگاه فنگ شویی اهمیت چوب را مورد بررسی قرار داده است. به هرحال امیدورام این مقدار مورد استفاده شما قرار بگیرد و با استفاده از قدرت این عنصر سال خوب و موفقی را آغاز کنید
+ نوشته شده در  ساعت 10:14  توسط abbas : d | 
اهمیت چوب در محیط زندگی ما بعد از صحبتهای بالا اهمیت وجودی عنصر چوب در محیط زندگی ما مشخص می‌شود. نگارنده در تمام سالهایی که روی فنگ شویی کار کرده استبه فراوانی اثر مثبت گیاهان زنده را در آرامش بخشیدن به محیط زندگی و کار تجربه کرده است. در محیط‌هایی که افراد خانواده و ساکنین مرتب دچار خشم، عصبانیت و پرخاشگری هستند معمولاً گیاهان سبز یا رشد نمی‌کنند یا بعد از مدت کوتاهی خشک و پژمرده می‌شوند.به این صورت اضافه کردن گیاهان سبز در محل کار و زندگی می‌تواند باعث شود تا رفتارهای خشونت آمیز اصلاح شود. باید توجه داشت که در چنین محیطیاضافه کردن یک یا دو گیاه سبز نه فقط قادر به تغییر کیفیت محیط نیست بلکه بعد از مدت کوتاهی انرژی خشن محیط باعث خشک شدن گیاهان خواهد شد. برایهمین لازم است تا چندین گیاه سبز از انواع مختلف در محل مورد نظر اضافه کرد. بهترین محل برای قرار دادن گیاهان قسمت شرق و جنوب شرق محل زندگی است. گیاهان مورد استفاده باید پهن برگ باشند و ابداً از گیاهانی مانند کاکتوسکه دارای انرژی تند هستند استفاده نشود. گیاهان خشک نه فقط اثرسازنده ندارند بلکه مشکلات را دامن می‌زنند و باید حتماً از به کار بردن آنها حذر کرد. اگر محیط نور کافی ندارد می‌توان از گلهای شاخه‌ای نیز استفاده کرد. ممکن است منزل دارای بالکن بی‌استفاده باشد . تبدیل کردن این محیط به یک فضای سبز کوچک باعث تغییر فراوانی در حال و روحیه ساکنین می‌شود. به خصوص اگر این تراس در دو جهت یاد شده قرار داشته باشد اثر مثبت آن دوچندان می‌شود. در این حالت توصیه می‌شود حتماً آبنمای کوچکی نیز به این فضا اضافه شود. آبنما را می‌توان در داخل منزل و در کنار گیاهان نیز قرار داد. آب قدرت چوب را افزایشمی‌دهد. کاشتن و سبز کردن محیطبه خصوص در بناهایی کهساکنین آن به تازگی یکی از عزیزان خود را در آن از دست داده باشند باعث تغییر انرژی محیط و حال و روحیه ساکنین می‌شود. به یاد کسی که او را دوست داشتید و از دست دادید، سالی چند درخت بکارید. ‏@@@@@@ احساسهای عنصر چوب یکی از مهمترین احساس‌های مربوط به عنصر چوب خشم است. خشم زمانی بروز می‌کند که شخص از انجام دادن کاردلخواه، پدید آوردن تغییر مطلوب یا رسیدن به خواسته مورد نظر باز داشته می‌شود. خشمباعث بالارفتن قدرت چی در بدن می‌شود و در عین حال قدرت صدا را افزایش می‌دهد. شخصی که با صدای بلند صحبت می‌کند به نوعی از دیگران درخواست می‌کند تا به حرفها و خواسته‌های او گوش دهند و اجازه دهند تا او تغییرات دلخواه را در کار و زندگی خود بوجود آورد. در شکل سلامت، رفتار عنصر چوب تمایل به تغییر در زندگی و رشد است و چنانچه شخص از این خواسته بازداشته شود، قدرت چوب تبدیل به خشم می‌شود. به علاوه عنصر چوب به ما کمک می‌کند تا وقتی بامانعی که در راه خواسته ما قرار می‌گیرد برخورد می‌کنیم با انعطاف پذیری، راه جایگزین رابرای رسیدن به هدف انتخاب کنیم و به جای برهم زدن اوضاع از راهی تازه به سوی هدف حرکت کنیم. درست همانطوری که گیاهان با نرمش، راه رشد و نمورا برای خود هموار می‌کنند. عنصر چوب با چشمها ارتباط دارد. به این صورت قدرت بینایی، تصورات و به طور کلی"دیدن" در زندگی، هدفمندی و نشانه‌گیری به سوی هدف عملکرد دیگر این عنصر در بدن است. چوب قدرت تفکر، خواب و آگاهی بدن را در کنترل خود دارد. ‏@@@@ ارتباط چوب با سایر عناصر چوب مادر آتش است . آتش عنصر گرمی، محبت و صمیمیت است. به این ترتیب چوب انرژی گرمی را در محیط زندگی و بدن موجودات زنده فراهم می‌کند. آب مادرچوب است. برای همین است که فصل بهار به دنبال زمستان قرار می‌گیرد. در زمستان قدرت عنصر آب به حداکثر خود می‌رسد و زمینه را برای رشد چوب فراهم می‌کند. چوب کنترل کننده قدرت خاک،و فلز کنترل کننده قدرت چوب است. رنگ چوب سبز است. سبز نشانه برکت، رشد و نمو است. برای همین قرار دادن سبزه در هفت سین نشانه سبزی و شروع فصل بهار است. رنگ آبی به عنوان رنگ مربوط به مادر چوب تا حد زیادی اثر تقویت کننده برای عنصر چوب دارد. انرژی چوب در شرق و جنوب شرق زمین و بناها قرار می‌گیرد. در یکی از کتابهای قدیمی چینی درباره قدرت چوب و انرژی جهت شرق چنین گفته شده است: جهت شرق Xing نام دارد. تجلی کیهانی آن فصل بهار است و قدرت آن در "باد" ظاهر می‌شود. باد به چوب و استخوانها بدن حیات می‌بخشد. شرق، آفریننده حس پیروزی و شعف است. در فصل چوب بیش از هر فصل دیگر باید عبادت کرد و قربانی داد. در این فصل از کینه و حسادت دوری کنید. گناهان و اشتباهات دیگران را ببخشید. با این اعمال است که بارانهای  بارورکنند هبر زمین باریدن خواهند گرفت و رحمت برشما جاری می‌شود. برای جاری شدن برکت چوب چند کار در فصل بهار باید انجام شود: اول اینکه در این فصل به  آسایش فرزندان و کودکان بسیار توجه شود.  به خصوص باید به کسانی که زندگی را در تنهایی  می‌گذرانند بسیار توجه شود و آنهارا از تنهایی درآورد. دوم اینکه به مستخدمین و حقوق بگیران توجه بیشتری انجام شود و به آنان پاداش داده شود. سوم اینکه نهرها و مسیلها پاک شوند و گورهای مردگان و درگذشتگان بازسازی و مرمت شوند. چهارم باید راههای سخت و ناهموار تعمیر شوند و حدود زمینها و مرزبندی آنها دوباره به طور واضح مشخص شوندو در آخر اینکه کشتن حیوانات جوان و شکستن شاخ و برگ درختان و بریدن آنها ممنوع شود.اگر به این امور توجه شود برکت بهار بر شما جریان پیدا می‌کند.
+ نوشته شده در  ساعت 10:8  توسط abbas : d | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
بسم الله الرحمن الرحیم *این وبلاگ برای آشنایی شما با علوم متافیزیک است و هیچ جنبه ی دیگری ندارد. <<<¤ هرگونه کپی بردار از این وبلاگ بدون ذکر آدرس وبلاگ ممنوع و پیگرد قانونی دارد¤>>>

پیوندهای روزانه
|.:|:.anylove.:|:.||.:|:.انی لاو.:|:.|
آگهی رایگان ، تبادل لینک هوشمند
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
بهمن ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
آرشیو موضوعی
متافیزیک
احضار ارواح
فراماسونری
ذات حقیقی و ذات اسمی
بروز فکنی روح
مدیتیشن
هیپنوتیزم
جن چیست
اهریمن
تاریخچه ی شیطان
چاکرا چیست
جادوگری چیست
خواب مصنوعی
بچه های جن زده در آفریقا
سحر حرکتی به سوی باطل
روح چیست؟
اهرام مصر
مومیایی
حس ششم
طلسم چیست؟
کشتن فرزند به دستور جن
کیمیا ریمیا و.....
مدیوم چیست
دیو یعنی چه؟
اکتوپلاسم چیست
علوم غریبه
شیطان پرستی
تلپاتی
القاء
تفسیر حروف معجم
اصول آیوروادا
خواص اسماء الهی
موجودات فرازمینی
نماز بهترین تمرین متافیزیک
کاراما چیست؟
روح چه رنگی است؟
ارواح نگهبان
جمجمه های بلورین (1)
جمجمه های بلورین (2)
ادیان ماقبل تاریخ
مرگ چیست؟
متافیزیک و فیزیک
عقیده ی پوزیتیویسم
ذهن و قوانین کوانتم
حرکت در زمان
صورت درمانی چیست؟
نماد های شیطان پرستی
نظریه ی تناسخ
کالبد اختری
انواع مرگ
هیمیا چیست؟
وجدان چیست؟
فواید ریکی‎(1)‎
فواید ریکی (2)
‏(‏NLP‎‏)‏‎ ‎چیست؟
انرژی چی
سایکومتری
مراقبه و مانترا
همزاد چیست؟
قدرت تلقین
آلفا
استون هنج
هومیوپاتی چیست؟
نظریه ی چن جهانی
راز آفرینش
ترمودینامیک و پراگماتیسم
متافیزیک دکارت
فلسفه چیست؟
سایکو متری ‏‎)‎غیب گویی‎(‎
تقویت تمرکز
حصار (مندل)
منطق صدرایی در فلسفه ی اخلاق
فلسفه ی بودایی
مهره ی مار چیست؟
فواید مهره ی مار
هاله
خواص اسپند
سال 2012
تجسم چیست؟
تله کزینی
علم دم و وهم
ادراک فرا حسی چیست؟
انرژی کیهانی
خواب ‏‎,‎‏ رؤیا ‏‎,‎‏ تعبیر
متافیزیک و حقیقت ذکر
مراقبه ی خورشیدی
حس کردن چاگرا ها
مودرا ها
ماورا الطبیعه در ادیان هندوستان
مدیوم موروثی
تفاوت جن وفرشته
مرتاض هندی
مرتاض های هندی در هیمالیا
فرافکنی
پرانا
روح شناسی
مار های آتشین‎ ‎‏(کندالینی)‏‎ ‎
خواص بعضی سنگ ها
مکان و غذای جن ها
مکان و غذای جن ها
گوی های کریستالی
انرژی درمانی
عنصر چوب
عطر درمانی
دوربین های کرلیان
بیوفیدبک
تمرکز فکر چیست؟
تنفس به سبک هندی
آموزش دگر هیپنوتیزم
قرآن وخود هیپنوتیزم
جهان تراژیک
بختک چیست؟
فرشته چیست؟
قانون جذب چیست؟
شرف شمس
فرارونشناسی
حقیقت رازول
زتاریتیکولی
مردم ستاره ای
آتلانتیس
نظریه ی ریسمان (1)
نظریه ی ریسمان (2)
قوم مایا
ارواح سرگردان
دجال
فواید اعداد (‎(1‎
فواید اعداد (2)
خواندن افکار باچشم
نفرین فراعنه
پیشگویی هوپی ها
مشاهده ی اشیای پرنده
طب سوزنی
زنده به گور شدن
پایان جهان
اسطرلاب
تقویت حس ششم
پرانایام
هومیوپاتی
استخدام جن
انواع صحر
ریلکس تراپی
ویراگیا
آنتولوژی (هستی شناسی)
اکنکار
اسرار دریا
آتش درون
فساد ناپذیری اجساد
بی ذهنی
چشم هفتم
دید محیطی چیست؟
قرینه ی اثیری چیست؟
جراحی روح
شنیدن صدای درون
هاله ی محافظ
دیدن با چشم بسته
پریسپری چیست؟
چشم شیطان
روند مرگ
تعادل و عدم تعادل
عوامل کم رنگ کننده ی هاله
تاریخچه ی چشم سوم
تله پورت چیست؟
ارواح دریا
نامرئی کردن اجسام
سبک های جادو گری
اکسیر حیات
غیب شدن
پلاریتی
آینه بینی
666‏ چیست؟
اسرار کف دست
قدرت شمع
لذایذ دنیای ارواح
20‏ خرافه قوم های مختلف
راه مقابله با امواج منفی
اتاق جن گیری
اپرای جن گیری چیست؟
حرکت دادن اجسام باچشم
چهره شناسی
انواع طالع بینی
تقویت قوای روشن ضمیری
هیپنوتیزم در زمان های گذشته
اثر پیگمالیون
آموزش فال جفر
اختر بینی
حروف جمل
چرا حلقه ی ازدواج در انگشت چهارم است؟
طلسم گنج
یوگای قلب
بانوی نیل
طبقات ارواح
متافیزیک، مذهبی جدید
پیوندها
جوجه مهندس زشت
قالب پیچک
دانلود کتاب
آگهی رایگان
exclusive
kasra 1997
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

@
@ @‎‏ ‎‏@‏ ‎‏@ ‏@‏ ‎‏@‏
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
‎‏@‏ ‎‏@‏ Seo Monitor @@@@