متافیزیک

نگاهی دوباره به دنیای متافیزیک، روح و جن

اهرام مصر
این هرمها که از حدود سال ۲۵۵۰ پیش از میلاد ساخته شده اند، با رمز و علم پنهانی ارتباط پیدا کرده اند و نمادهای حکمت ازلی ، سرزمین مصر ، پایداری ابدی و فنون جادوگری بودند. اهرام چیزه نقطه اوجی در تکامل شیوه معماری مقابر مصر در دوره پادشاهی کهن است که با ساختن مصطبه‌ها ، مقابر اولیه مصریان که غالباً آجری یا سنگیبودند، آغاز و با هرم پلکانی زوسر پیشرفت کرد. [۳] از سال۲۳۰۰ تا۲۷۰۰ قبل از میلاد ،۸۰هرم در مصر ساخته شد. اولین هرم بزرگ را دومین پادشاه از سلسه سوم فراعنه بنام جوزر بر پا کرد و این سنت تا سلسه هجدهم ادامه یافت. بعد از آن تا بیست و پنجمین فرعون دیگر هرمی ساختهنشد. تصویر هرم بزرگ جیزه ( هرم خوفو ) در قرن ۱۹ میلادی، برای ساخت این هرم۱۰۰٫۰۰۰ نفر کارگر در مدت ۲۰ سال به کار گرفته شدند. هرم خوفو در ۲۵۶۰ سال قبل از میلاد ساخته شده است . این هرم بلندترین بنای ساخته دست بشر از ۴۴۰۰ سال پیش تا سال ۱۸۸۹ بود، زمانیکه برج ایفل با ارتفاع ۳۰۰ متر ساخته شد. محدوده هرم خوفو باندازه ۶ قطعه زمین شهری عظیم می‌باشد . بیشتر سنگهای بکار رفته در این بنا به بزرگی سنگهای عظیمی هستند که بوسیله کامیون حمل میشوند. سطح خارجی زمختی که ما امروزه از این هرم می بینیم مقبره فرعونی به نام خوفو بوده که درآن زمان پوشیده شده از سنگهای آهک صیقلی و زیبایی بوده است . فرمانروایان بعدی این سنگهای با ارزش را متعاﻗﺒﺄ برای ساختنبناهای خودشان می دزدیدند. این عمل باعث شد که از ارتفاع هرم ۵ درصد کم شود و به ارتفاع فعلی اش که ۱۳۸ متر است برسد . هرم خوفو دارای سه اتاق دفن اجساد است . اتاق اول محل دفن شاه،اتاق دوم محل دفن ملکه و اتاق سوم که برای رد گم کردن دزدان هرم بوده است .دلایل ساخت مصری‌ها زندگی کوتاه این جهان را فانی و مرگ را آغاز یک حیات نوین و جاویدان در دنیای دیگر می شناختند. بههمین دلیل منازل خود را با مصالحی مانند خشت و گل و مقابر را از مصالح با دوامی مانند سنگ می ساختند. بر اساس اعتقاد و تفکر آنان هر انسان علاوه بر جسم دارای یک روح بنام بع ، ویک پیکر شبه گونه بنام کا است. «بع» پس از مرگ در زمین مانده و هر شب به جسد باز می گردد ولی «کا» می تواند مابین این دوجهان در حرکت باشد. به اعتقاد اینان، شرط جاودانه بودن زندگانی آن بوده که بع و کا هر دو بتوانند جسد خود را شناخته و به آن بازگردند. به همین علت برای از بین نرفتن اجساد مردگان آنان را مومیایی کرده و کلیه اشیا و متعلقات آنان را در کنار شان قرار می دادند. هم چنین برای محافظت از جسد، مقابر را محکم و غیر قابل نفود می ساختند تا «کا» بتواند در آنجا سکونت کند و از بلاهای طبیعی و سرقت اموال در امان باشد. نقشهٔ مجموعه اهرام جیزه 1. هرم خوفو 2. هرم خفره 3. هرم منکور 4. معبد تدفینی خفره 5. معبد تدفینی 6. هرم فرعی 7. معبد دره‌‎ای خفره 8. معبد دره‌ای منکور 9. مقبره‌های ملکه هتفرس اول 10. مقبرهٔ ملکهٔ خنت‌کاوس اول 11. اهرام ملکه‌ها 12. مصطبه‌ها (Mastaba) 13. تندیس ابولهول 14. معبد ابولهول 15. مقبرهٔ همیونو 16. دفتر تحقیقاتی اهرام جیزه 17. بلیط‌فروشی 18. گودال قایق‌ها 19. جادهٔ جدید 20. مقبره‌های کنده‌شده در صخره 21. روستای کارگران 22. قاهره 23. روستای نزله‌السمان 24. گذرگاه سنگ‌فرش تدفینی 25. معبد سنگ منکور 26. گورستان جدید 27.مقبره‌های کنده‌شده در صخره 28. دیوار حصار 29. مصطبه و مقبرهٔ کنده‌شده در صخره 30. گورستان غرب 31. گورستان شرق 32. مصطبه و مقبرهٔ کنده‌شده در صخرهدر منطقهٔ مرکزی

[ ] [ 20:12 ] [ hossein ]

[ ]