متافیزیک

نگاهی دوباره به دنیای متافیزیک، روح و جن

صوت درمانی چیست؟
صوت درمانی اين روش درمانى ساده‏ترين تعريف را دارد: استفاده از امواج صوت براى شفاى بيمارى‏ها. تاریخچه شکل گیری این روش چیست؟ امواج صوتى مى‏توانند نيرويى قدرتمند براى خير يا شر باشند، اما اين امواج را در روش صوت درمانى با اين قصد استفاده مى‏كنند كه به بدن انسان كمك كنند تا خود را درمان كند. اين روش چگونه عمل می کند؟ هر سلول و هر بافت و هر عضو موجود در بدن انسان فركانس ارتعاشى خاص دارد و با به كارگيرى امواج صوتى خاص تأثير مى‏گيرد، تعديل مى‏يابد و يا تغيير مى‏كند. هر ماده‏اى يكسره تا اساسى‏ترين ذرات بنيادى خود، كه آن‏ها را ذرات زير ميكروسكوپى و زير اتمى مى‏نامند، در حالت ارتعاش و نوسان دايمى است. فرآيند زندگى فعال در سلول این است که ميدان‏هاى انرژى منظمی را تولید کنند ولی وقتى سلول به عللى بيمار مى‏شود نوعى آشفتگى در اين كار پديد مى‏آيد. درمانگران صوت درمانى مى‏گويند همه سلول‏ها و اعضاى بدن ما شبيه قلب عملمى‏كنند ، و همه بيمارى‏ها در تغيير اساسى فركانس يا ارتعاش انرژى توليدى بدن جلوه‏گر مى‏شوند. اين گونه تغيير مى‏تواند در گروه‏هاى سلولى يا در يك عضو بدن يا در كل بدن جلوه كند. صوت درمانى مى‏كوشد اين ارتعاشات را به حالت عادى بازگرداند. روش اجرا چگونه است؟ صوت درمانى، دستگاه‏هاى الكترونيك پخش‏كننده امواج صوتى را به كار مى‏گيرد. امواج حاصل از اين دستگاه‏ها را به وسيله يك عرضه‏كننده يا انتقال‏دهنده كه روى عضو نيازمند درمان شخص بيمار قرار مى‏دهند به بدن او مى‏فرستند. چنين است كه فركانس‏هاى نامطلوب مولود بيمارى يا مولد بيمارى باطل مى‏شوندو انرژى‏هاى طبيعى بدن امكان مى‏يابند كه به بازسازى طبيعى بدن و شفاى بيمارى بپردازند. کاربرد صوت درمانى براى بيمارى‏هاى آرتروز روماتيسمى، فيبروسى‏تيز، مشكلات عظلات، ترك‏ها و اختلالات استخوانى، كشيدگى‏ها و پيچ‏خوردگى‏ها مفيد است.

[ ] [ 17:23 ] [ hossein ]

[ ]