متافیزیک

نگاهی دوباره به دنیای متافیزیک، روح و جن

مودرا ها
مودرا ها (mudras) buddhamudra1.jpg مودرا ها چه هستند و چگونه از آنها استفاده کنیم : مودراها حالت هایی از قرار گرفتن دست ها یا بدن هستند که تاثیراتی بر انرژی بدن یا خلق و خوی شما دارند. اغلب دست ها و انگشتان در حالت های خاصی قرار می گیرند، ولی تمام بدن نیز می تواند حالتی از مودرا باشد. معروف ترین مودرا ها شاید آنهایی باشند که هنگام انجام مدیتیشن مورد استفاده قرار می گیرند. فرد در حالت لوتوس ( نیلوفر ) می نشیند و دستها راروی زانو قرار می دهد، نوک انگشتان اشاره و شست یکدیگر را لمس می کنند، یا روی ران، انگشتان دست راست بر رویکف دست چپ قرار می گیرند. همچنین حالت دستان مسیحیان در هنگامدعا نیز نوعی مودرا است، درست مانند حالت دستان هندی ها هنگام احترام گذاشتن، در این حالت دست ها روبروی سینه قرار می گیرند و کف دستها یکدیگر را لمس می کنند. برخی از این مودرا ها بطور نا خودآگاه توسط افراد بسیاری انجام میگیرد، مانند مودرای هاکینی، که در آننوک انگشتان مشابه هر دو دست با یکدیگر مطابق شکل در تماس هستند. مودرا ها در شرق، بخصوص توسط بودائی ها، هزاران سال است که مورد استفاده قرار گرفته اند . دستها در مجسمه های بودا معمولا حالات خاصی دارند، این حالات برای ممارست روحی در راه تعالی یافتن استفاده می شده اند و همچنان نیز از آنها استفاده می شود. هر چند که آنها برای ناراحتی های جسمانی نیز کاربرد داشته اند.

[ ] [ 18:51 ] [ hossein ]

[ ]