متافیزیک

نگاهی دوباره به دنیای متافیزیک، روح و جن

تمرکز فکر چیست؟
تمركز فكر چيست؟ «دسابانداس – چيتاسيا» تمركز فكر عبارتست از تثبيت ذهن روي يك شئي خارجي و يا يك نقطه دروني. روزي يك دانشجوي سانسكريت نزد كبير رفت و از او سئوال كرد: « كبير در حال انجام چه كاري هستي؟» كبير جواب داد: «پنديت. من در حال منفك نمودن ذهن خود از اشياء دنيوي و ارتباط آن با خداوند هستم». اينست تمركز فكر. رفتار نيك و پندار نيك و پراناياما و قطع رابطه با اشياء قابل لمس، راه رسيدن به يك تمركز فكر سريع موفقيت‌آميز را هموارمي‌كند. تمركز فكر پله ششم نردبان يوگائي است بدون وجود چيزي كه ذهن بتواند روي آن بياسايد تمركز فكر ايجاد نخواهد شد. عزم راسخ، علاقمندي و توجه باعث موفقيت در تمركز فكر مي‌شود. حواس شما را با محيط خارج مربوط نموده و آرامش خاطر شما را به هم مي‌زند و چنانچه خاطر شما ناآرام باشد، پيشرفتي در كار شما وجود نخواهد داشت. وقتي شعاع‌هاي ذهن شما بوسيله تمرين و ممارست متمركز گردند آن وقت ذهن شما تمركز پيدا نموده و ازآن ميان آناندا را بدست خواهيد آورد. افكار متلاطم خود را آرام كرده و هيجانات خود را ساكت نمائيد و براي اينكار بايستي حوصله و پشتكار و اراده آنامانتين را داشته باشيد. بايد در تمرين‌هاي خود بسيار منظم باشيد و الا تنبلي و نيروهاي بازدارنده شما را از لاكشيا دور خواهند كرد. يك ذهن خوب تمرين يافته مي‌تواند روي هر شيئي داخلي و يا خارجي دلخواه تثبيت شده و از درگيري با افكار متفرقه خود را رها نگهدارد. هر فردي بطريقي توانائي ايجاد تمركز فكر خود را دارد لكن به منظور پيشرفت رواني تمركز فكر مي‌بايستي به درجه اعلائي توسعه يابد. فرد عادي حائز توانائي تمركز فكر مي‌تواند به منظوربدست آوردن در آمد بيشتر كار بيشتري را در زمان كوتاه‌تري انجام دهد در تمركز فكر لازم نيست روي مغز هيچ گونه فشاري وارد نموده و يا با ذهن جدال و كشمكش ايجاد نمود. فردي كه ذهنش مملو از شور و هيجان و يا تمايلات بولهوسانه متنوع باشد بسختي مي‌تواند حتي براي ثانيه‌اي روي شيئي بخصوصي فكر خود را متمركز نمايد. تنهائي- «پراناياما» - تقليل خواسته‌ها و فعاليت‌ها و قطع رابطه با شهوت و حرص و طمع و خشم و كناره‌گيري از اشخاص ناباب ترك مطالعه روزنامه و مجلات و رفتن به سينما و همه اين‌ها به قدرت تمركز فكر مي‌افزايد. تمركز فكر تنها وسيله رهائي از بدبختي‌ها و سختي‌ها و مشقات دنيوي است. شخصي كه اين فن را بكار مي‌بردجسمي سالم و ديدي صحيح و ذهني مشعوف وبينشي قوي خواهد داشت و مي‌تواند كارها را با بهره بهتري به انجام برساند. تمركز فكر موج هيجانات را فرونشانده و جريان افكار و عقايد را تقويت و صريح مي‌نمايد. افكار خود را با استفاده از ياما و نياما تصفيه نمائيد زيرا تمركز فكر بدون خلوص نيت فايده‌اي ندارد. «جاپاي»، «هرمانترا» و «پراناياما» با ايجاد ثبات ذهني «ويكشيا» را از بين برده و به قدرت تمركز فكر مي‌افزايد. تمركز فكر را فقط وقتي بدست خواهيد آورد كه از هرگونه آشفتگي حواس‌بري باشيد. روي هر چيزي كه به نظر شما خوب مي‌آيد و يا ذهن شما بيشتر از همه به آن تمايل نشان مي‌دهد فكر خود را متمركز نمائيد. در شروع كار تمرين كنيد كه ذهن خود راروي اشياء بد متمركز نمائيد. البته بعداً خواهيد توانست به طور موفقيت‌آميزي روي اشياء خوب و يا ايده معيني تمركز فكر بوجود آوريد. منظم بودن تمرينات در اين كار بالاترين اهميت را دارا مي‌باشد. اشكال نامطلوب: فكر خود را روي يك نقطه سياه روي ديوار يا شعله و شمع و يا ستاره درخشان و يا ماه و يا عكس «اوم» يا«لردسيرا»، «راما»، «كريشنا»، «دوي»و بالاخره روي «ايشتادواتاي» خود كه در جلو چشمان باز شما قرار داشته باشد متمركز نمائيد. اشكال مطلوب: در مقابل تصوير «ايشتادواتاي» خود نشسته و چشمان خود را ببنديد. يك تصوير ذهني از «ايشتادواتاي» خود در فضاي بين دو ابرو يا در قلب خود مجسم نمائيد. فكر خود را روي مولادها يا آناهاتا يا اجنا و يا هرچاكراي دروني متمركز كنيد. فكر خود را روي ارزش‌هاي مغزي ومقدسي نظير عشق، ترحم و يا هر موضوع ذهني مستقلي كه دلتان مي‌خواهد متمركز نمائيد

[ ] [ 11:8 ] [ hossein ]

[ ]