متافیزیک

نگاهی دوباره به دنیای متافیزیک، روح و جن

تقویت حس ششم
توصیه هاى «جوآن مارى» براى تقویت حسششم ( به نقل از سایت گلستان تاک ) : ۱) از خودتان سؤال کنید: سؤال از حس و ذهن خودآگاه یکى از بهترین راه هاى گشودن کانال قدرت ماورایى و علم غیب است. فقط در مورد چیزى که واقعاً مى خواهید بدانید لحظه اى تفکر کنید. به طور مثال «آیا باید شغلم را عوض کنم؟» وقتى شب مى خواهید به رختخواب بروید با صداى بلند از خود این سؤال را بپرسید. مشاهده مى کنید که رؤیاهاى شما در شب پاسخ سؤال شما را مى دهند. ۲) افکار خود را به روى کاغذ بیاورید: قبل از اینکه شب به خواب بروید و وقتىکه صبح از خواب بیدار شدید، در مورد موقعیت خود فکر کنید و در مورد مواردى که برایتان حائز اهمیت است بادقت فکر کنید، سپس شروع به نوشتن کنید. به افکارتان اجازه دهید که ارادى عمل کند و هر آنچه که به فکرتانمى رسد روى کاغذ بیاورید، سپس کاغذ رانگاه کنید، متوجه مى شوید چه اتفاقى رخ داده: " افکارتان شما را هدایت و نصیحت کرده است " . ۳) به خودتان اعتماد کنید: مثلاً وقتى در حال قدم زدن هستید، اماناگهان دلت مى خواد که به سمت چپ بپیچید، این کار را انجام دهید، حتى اگر بعداً متوجه شدید که از مسیر واقعى دور شده اید، اما باز هم به حس خود پاسخ مثبت دهید و مشاهده مى کنید که درست شما را هدایت کرده است. ۴) زمانى را در طبیعت صرف کنید : در طبیعت و در معرض هواى آزاد بودن و کنار درخت بودن، بصیرت و بینش انسان را بالا مى برد. ۵) از روش «گل درمانى» استفاده کنید : گل هاى تازه باعث افزایش انرژى در فضاى خانه شما مى شود. حتى اجازه مى دهد تا مقدارى هواى تازه و آزاد وارد فضاى خانه شما شود. گل هاى تازه، روحی ه شما را تقویت مى کند.

[ ] [ 21:15 ] [ hossein ]

[ ]